ขอเผยแพร่รายงานงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. ประจำปีงบประมาณ 2561
13/03/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4
21/03/2019

ผตร.วท.ตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรภาคใต้

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.สป.) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายวีระพงศ์ สกล ประธานกรรมการสหกรณ์ปาล์มควนชะลิกผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนคณะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ สหกรณ์ปาล์มควนชะลิกตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการตรวจติดตามโครงการดังกล่าว พบว่า สหกรณ์ปาล์มควนชะลิก ได้รับมอบอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันแบบพกพาด้วยเทคโนโลยี NIR จำนวน 30 เครื่อง ระบบสายพานลำเลียงพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมัน ณ ลานเท จำนวน 1 ชุด และแท่นดั๊มขับเคลื่อนที่ได้สำหรับรถกระบะขนส่งทะลายปาล์ม จำนวน 1 ชุดซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับเครื่องให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงจากตัวแทนสหกรณ์ปาล์มควนชะลิกพร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ฯที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยพร้อมนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ขอให้สหกรณ์ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนให้เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ได้นำไปใช้และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาอุปกรณ์ในโอกาสต่อไป

 2,586 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *