กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ“วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43

“MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเตรียมความพร้อมกับ TRIUP Act”💡 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IP

หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดประชุมวิชาการฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ววน. ของ อว. ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจการเกษตร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ ได้นำผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ : การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. ตลอดจนผลงานภายใต้โครงการต่างๆ ของ กปว. ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ดังกล่าว อาทิ การพัฒนาดินพร้อมปลูก “ไร่ผู้ใหญ่มูล” จังหวัดพะเยา จากโครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (UBI) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดา “ฮักน้ำจาง และกลุ่มฮักกรีน” และ ผลิตภัณฑ์มะแขว่นแปรรูป ได้แก่ มะแขว่นอบแห้ง น้ำมันหอมระเหย น้ำพริกหมาล่ามะแขว่น จังหวัดลำปาง จากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 2,844 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *