“แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเลย”

“พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University
ในงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ บริเวณสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน และนายวิทยา สุวรรณสุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะ ร่วมการประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเลย” โดยมี ผศ.ดร.ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า จังหวัดเลย) และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. และประเด็นความต้องการรวมถึงรูปแบบการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดเลย

 3,123 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *