ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติดตามโครงการ

เปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความคิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติดตามโครงการดังนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน , การพัฒนาเครื่องสกัดสารสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแสนดีบ้านกอม่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 3 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องคั้นน้ำแยกกากเสาวรส ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องคั่วใบชาเมี่ยง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาเมี่ยง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเหลืองนอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านวันที่ 5 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องสานเส้นใยสับปะรด ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 1,263 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *