รศ.ดร.จักษ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563

“19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง ของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(19 ตุลาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2020) จำนวน 11 ผลงาน โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ศ.ดร.ศุภชัย รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญยิ่งในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนแต่ใช้นวัตกรรมทั้งสิ้น ซึ่งประเทศไทยก็ต้องส่งเสริม ขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างจริงจัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกเป็นสินค้าเทคโนโลยี นำเงินตราเข้าประเทศได้อีกด้วย ผลงานที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ผู้ประกอบการไทยมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถที่ทัดเทียมนานาประเทศได้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง

รศ.ดร.จักษ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. กล่าวแสดงความยินดีว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นการผลักดันผลงานด้านเทคโนโลยี และได้รับความรู้มากมาย ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ และผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทุกท่าน ประเทศที่ได้รับการพัฒนา การยอมรับว่าเจริญแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่มาจากงานวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทั้งนั้น โดยประเทศเราจะมีความภูมิใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าได้เห็นงานวิจัยของไทย การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกลถูกนำมาประยุกต์ใช้กับคนไทย คนในเอเชีย และคนทั้งโลก คนไทยมีทั้งความรู้และความสามารถ มีศักยภาพ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากมาย สำหรับผลงานในวันนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ให้คนไทย พร้อมทั้งยังสร้างผลงานให้คนทั้งโลกได้เห็นและได้ใช้งานจริง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เดิมใช้ชื่อว่า รางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัทคนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุน ให้เกิดต่อยอดและคิดค้นเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลโดยบริษัทคนไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเป็นความร่วมมือกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย

รางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รางวัลชนะเลิศ SS350 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เครื่องเจาะและกัดร่องฝามะพร้าว บริษัท โคโค อินโนเวชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง รุ่น VPF-10/40 HT/CT บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศ ระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัตโนมัติด้วยภาพสามมิติและระบบควบคุมแรง บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เครื่องเป่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกความเร็วสูง พร้อมชุดติดฉลากสินค้า

ในแม่พิมพ์ 2 ด้าน และชุดทดสอบการรั่วของขวด บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หุ่นยนต์คานเลื่อน บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด

สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัลชนะเลิศ เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ ด้วยเครื่องผลิต

ก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการไฮโดรคลีนนิ่ง บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ เก้าอี้ทำฟัน บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด

สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป (application) ภาคการผลิตและบริการ

รางวัลชนะเลิศ แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IOT บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 SoftPRO ERP 4.0 บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นอสตร้า โลจิสติกส์ อนาไลท์ติกส์ แพลตฟอร์ม บริษัท จีไอเอส จำกัด

 7,083 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *