เสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19”

ประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
จัดกิจกรรมเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19”
ณ ห้องประชุม C ASEAN ชั้น 10 CW Tower ถนนรัชดาพิเษก กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงานการเสวนานำโดยคุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.อำพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม และคุณประพันธ์ จิวะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกันเสวนาและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานในประเด็นต่างๆ ของภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร มีการนำเสนอเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมเช่น farmer mobile application แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ และเซนเซอรในโรงเรือน สำหรับวัดอุณหภูมิ แสง ความชื้นในโรงเรือน ฯลฯ โดยร่วมพัฒนา smart farmer กับหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

▪ กิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอุดหนุนสภาสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว.

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 246 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *