ประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด
เสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของผู้ประกอบการจากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งการ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 26,427 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *