ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด

(เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเครือข่าย อว. ในพื้นที่ ได้แก่ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรายงานแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. ภายใต้ “พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 171 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *