ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

รวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.)
พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ให้การต้อนรับและติดตาม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอว.) พร้อมคณะในการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สวนศรีมูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เข้าเยี่ยมชมผลงานการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผล พร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมชุดกับดักแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียน และการพัฒนาสับปะรดห้วยมุ่นแบบครบวงจรด้วย วทน. และในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รอว. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมอาคารอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานรากในโครงการจ้างงานของ อว. และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบ Targeted Poverty Alleviation รวมถึงการผลักดัน Regional BCG และนโยบาย อว. ผ่านมหาวิทยาลัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามรูปแบบ Regional System Integrator ต่อไป

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 488 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *