(วันที่ 23 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

(วันที่ 22 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนงานยุทธศาสตร์ (สยส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม
สดร. เผย 26 เมษายนนี้ ชาวกรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา ครั้งแรกของปี 2563

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุดหนุน ฯ สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  จาก 13 โครงการ 

1. โครงการการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง ประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศ ไทย ปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) 

3. โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลก ของสมาคม นักวิจัยแห่งประเทศไทย 

4. โครงการอบรมครู – อาจารย์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0 ของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 

5. การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี ปี 2563 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6. การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 12 ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหารแห่ง ประเทศไทย 

7. นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติก ชีว ภ าพสำห รับเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

8. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง กรุงเทพฯ นคร(ใต้) บาดาล หน่วยงาน สสวทท. ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้การประชุม Zoom Cloud Meeting มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สส.สป.อว. เข้าร่วมประชุมจำนวน 66 คนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 2,393 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *