(วันที่ 23 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

(วันที่ 22 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนงานยุทธศาสตร์ (สยส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม
22/04/2020
สดร. เผย 26 เมษายนนี้ ชาวกรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา ครั้งแรกของปี 2563
24/04/2020

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุดหนุน ฯ สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  จาก 13 โครงการ 

1. โครงการการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง ประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศ ไทย ปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) 

3. โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลก ของสมาคม นักวิจัยแห่งประเทศไทย 

4. โครงการอบรมครู – อาจารย์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0 ของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 

5. การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี ปี 2563 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6. การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 12 ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหารแห่ง ประเทศไทย 

7. นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติก ชีว ภ าพสำห รับเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

8. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง กรุงเทพฯ นคร(ใต้) บาดาล หน่วยงาน สสวทท. ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้การประชุม Zoom Cloud Meeting มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สส.สป.อว. เข้าร่วมประชุมจำนวน 66 คนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 2,344 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *