(วันที่ 22 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนงานยุทธศาสตร์ (สยส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

คืนนี้!! เตรียมตัวพบกับ #ฝนดาวตกไลริดส์ ฝนดาวตกแห่งเดือนเมษายน
22/04/2020
(วันที่ 23 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม
23/04/2020

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย เรื่อง KM : การจัดทำแผนปฏิบัติการและการรายงานผล S-curve หลักการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจาปี ประกอบด้วย

👉🏻แนวทางการปฏิบัติงาน

👉🏻กรอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย

👉🏻รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปี

👉🏻มีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ปัจจัยความสำเร็จของการ ดำเนินงานค่าเป้าหมายของการดาเนินงาน

👉🏻แผนปฏิบัติการจัดทำแผนระยะสั้น 1-2 ปี กำหนดรายละเอียดความรับผิดชอบที่ชัดเจน ลดความผิดพลาด ซ้ำซ้อน จัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

ทั้งนี้การประชุม Zoom Cloud Meeting มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สส.สป.อว. เข้าร่วมประชุมจำนวน 63 คนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 1,902 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *