(วันที่ 21 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) หน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โลกเปลี่ยน คนปรับ โลกหลังโควิด-19 คนไทยจะปรับตัวอย่างไร? Download ได้เลยครับ!!
คืนนี้!! เตรียมตัวพบกับ #ฝนดาวตกไลริดส์ ฝนดาวตกแห่งเดือนเมษายน

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วยเรื่อง Smart Community

Smart Community ต่อยอดมาจาก Smart Farming กรอบแนวคิด

S = ตามหลักปรัชญา หลักเศรษฐกิจพอเพียง

M = การสร้างคน สามารถเชื่อมโยงกับโครงการยุวชนอาสาได้

A = สร้างรายได้ให้กับชุมชน (ธุรกิจชุมชน)

R = ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ T= ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเรามีจุดเด่น คือ
มีเครือข่ายชุมชน เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ที่สามารถต่อยอดโครงการไปได้

รูปแบบการดาเนินงานมี ทั้งหมด 7 ขั้นตอน

👉🏻 ชุมชน

👉🏻  Matching ความต้องการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

👉🏻 Tech Tranfer

👉🏻 Value added product

👉🏻 Follow up การติดตามผลการพัฒนา

👉🏻 Marketing Networking ทั้งตลาดในประเทศ – ตลาดต่างประเทศ

👉🏻 Sustainable ขยายผลการต่อยอด

ทั้งนี้การประชุม Zoom Cloud Meeting มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สส.สป.อว. เข้าร่วมประชุมจำนวน  40คน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 483 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *