(วันที่ 20 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส. ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

Zoom Cloud Meeting วันที่ 17 เมษายน 2563 สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว. ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นําเสนอข้อมูล การพัฒนาสับปะรดภาคเหนือแบบครบวงจร ด้วย วทน ปี 2562 – 2563
โลกเปลี่ยน คนปรับ โลกหลังโควิด-19 คนไทยจะปรับตัวอย่างไร? Download ได้เลยครับ!!

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมเรื่องงบประมาณ สำหรับช่วยในสถานการณ์ Covid-19 ส่วนงบอุดหนุน
ให้คงเดิม ได้รับโจทย์ Smart Community จากรองปลัด

👉🏻 S=Sufficiency Economy

👉🏻 M=Man power

👉🏻 A=Area Business

👉🏻 R=Resources & Envi.

👉🏻 T=Tech & Innovation

จะนำมาต่อยอดจากโครงการเดิม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับจากประมาณ 1,142 โครงการระดับ
1 โครงการหมู่บ้านวิทย์ / OTOP จากสถาบันการศึกษา
ระดับ 2 วิสาหกิจชุมชน / กลุ่มเกษตรกร / สภาเกษตร / เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ระดับ 3 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร โครงการใหม่ทั้งหมด

งานที่ได้รับมอบมาจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1. UBI 2.TLO 3. COE
– หัวหน้าโครงการให้เขียน Job Description ส่งให้ ผอ. เพื่อนำมาปรับเป็นภาพรวมของงาน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้การประชุม Zoom Cloud Meeting มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สส.สป.อว. เข้าร่วมประชุมจำนวน 68 คน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 160,854 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *