อาสาประชารัฐ : บูรณาการศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรและทรัพยากรในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวง อว. บุก ICON SIAM เปิดตลาดสินค้านวัตกรรมชุมชน STI-OTOP TRADING MARKET กว่า 50 ร้านค้า หวังขยายผลสู่ระดับอินเตอร์
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์”

28 ตุลาคม 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมของประเทศและปฎิรูปอุดมศึกษา” รวมทั้งมอบนโยบาย “แนวทางการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมของประเทศ” โดยมี อธิการบดี ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของ อว. เข้าร่วมประชุมหารือประมาณ 400 คน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ ประตูน้ำ

การประชุมหารือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) ครั้งนี้ มีการนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจและหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย จาก สอวช. การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จาก สกสว. แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Youth Startup Fund จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และประเด็นสำคัญของโครงการอาสาประชารัฐ ที่จะบูรณาการศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรและทรัพยากรในสถาบันอุดมศึกษาและสร้างกลไกใหม่ในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมจากคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

สำหรับการหารือด้านการปฏิรูปอุดมศึกษา หลังจากที่ประชุมได้รับนโยบายด้านการปฏิรูปอุดมศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แล้ว ได้หยิบยกประเด็นการปฏิรูปอุดมศึกษา Re-inventing Universities การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยสู่การยกระดับสู่มหาวิทยาลัยระดับมาตรฐานโลก อีกทั้งจะประเมินมหาวิทยาลัยจากข้อมูลที่มีอยู่และเรียกการเรียกดูเพิ่มเติมเพื่อจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยและรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อหนุนเสริมตามศักยภาพ จะนำร่องอย่างน้อย 20 สถาบันก่อนในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์ตำแหน่งวิชาการและระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ด้านการอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณางบลงทุน เงินอุดหนุน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ให้สนองตอบหรือเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 40,819 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *