ข่าวภาระกิจสำนัก

 2,131 total views

เจ้าหน้าที่ สป.อว พร้อมทีมนักวิจัย MTEC ลงพื้นที่หารือและรับโจทย์การพัฒนาเรือช้อนตักวัชพืชสำหรับคลองซอยบริเวณชุมชนริมน้ำ ณ อบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 คณะผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) โดย นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมผู้แทนทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ […]

อว. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร เปิดตัวโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย”

วันที่ 11 เมษายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการจัดประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านอาหาร โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตก […]

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา เปิดงานประชุมฯ โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยกลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการรับรู้และเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กั […]

สป.อว. จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้ง อว.จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้ง อว.จังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช. (โยธี) โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียงธ […]