ข่าวภาระกิจสำนัก

 2,989 total views

🔸🔹ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น ลุยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

🔸🔹ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น ลุยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเ […]

หนังสือรายงานประจำปี 2561 วท.

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมhttps://drive.google.com/file/d/1pZFobRDSAm4tq12HUrjiuWzrhORhH0JN/view  4,087 total views

ขอเผยแพร่รายงานงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. ประจำปีงบประมาณ 2561

   ผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561มาเพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ ศปท.วท. http://www.anti-corruption.ops.go.th (หน้าหลัก–>มุมหนังสือเผยแพร่) จะขอบคุณยิ่ง  2, […]

ผตร.วท.ตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิต….

ผตร.วท.ตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรภาคใต้ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าป […]