ข่าวภาระกิจสำนัก

 18,298 total views

กปว. ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ทดสอบการใช้งานเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คุณดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ในฐานะผู้แทนโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ว […]

กปว. จับมือ TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเทคโนโลยีเครื่องจักร เคร […]

สป.อว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]

เจ้าหน้าที่ อว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดวัสดุทางทะเล)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดว […]