ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,050 total views

สป.อว พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยเป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำ […]

สป.อว พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้การขยายผลโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ เครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้การขยายผลโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ […]

“สป.อว.จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย วิจัยพัฒนา หุ่นยนต์เอไอ และ หนูนา หุ่นยนต์ทำนา”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกันแถลงข่าวการพัฒนา หุ่นยนต์เอไอ และหนูนา หุ่นยนต์ทำนา ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวก […]

สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่พร้อมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยเป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว ผู้พัฒนา คือ นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ติดต […]