ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,911 total views

สป.อว.จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย วิจัยพัฒนาเครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติความเร็วสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (หรือ MTEC สวทช.) ให้การสนับสนุนเงินทุนและการบริหาร จัดการ “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” กับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื […]

เปลี่ยนดินแห้งแล้งให้ชุ่มชื้นด้วยไฮโดรเจล

http://www.ttc.ops.go.th/wp-content/uploads/2022/06/เปลี่ยนดินแห้งแล้งด้วย-THERMO-LOCK-HYDROGEL.mp4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ มีผลงานวิจัยนวัตกรรมไฮโดรเจลควบคุมระดับความชุ่มชื้นของดิน โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยปั้นดาว ภายใต้การกำกับดูแ […]

โครงการพัฒนาสร้างหนูนา หุ่นยนต์ทำนา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมติดตามโครงการพัฒนาสร้างหนูนา หุ่นยนต์ทำนา พัฒนาโดย บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ 81 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โคร […]

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะม่วงเบาและหั่นครึ่งซีก

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมติดตามโครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะม่วงเบาและหั่นและหั่นครึ่งซีก พัฒนาโดย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ ไวส์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุน […]