ข่าวภาระกิจสำนัก

 498 total views

ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ในจังหวัดเชียงราย

วานนี้ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปชาอัสสัมสู่มาตรฐาน […]

ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา

วานนี้ 27 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณภาพและป […]

ประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเช้า วันที่ 1 กันยายน 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ได้ร่วมติดตาม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ในการเข้าร่วมประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องใ […]

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

(วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร […]