ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,417 total views

ประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลขันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1 ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถึงแนวทางในการ […]

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

(เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.) และนางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาแล […]

ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ)

(วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน(ศวภ.1) ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการก […]

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.)พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ให้การต้อนรับและติดตาม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึก […]