ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,361 total views

29/06/2020

ประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลขันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1 ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถึงแนวทางในการ […]
29/06/2020

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

(เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.) และนางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาแล […]
29/06/2020

ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ)

(วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน(ศวภ.1) ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการก […]
13/08/2020

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.)พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ให้การต้อนรับและติดตาม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึก […]