ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

ประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลขันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่
29/06/2020
ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ)
29/06/2020

(เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.) และนางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOPด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9 โครงการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 9 ราย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก ทั้งนี้ นายเอกพงศ์ฯ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ในการแข่งขันทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 1,364 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *