ข่าวภาระกิจสำนัก

 295,840 total views

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” โชว์ผลงานล้ำสมัย 9 ไฮไลท์ สร้างแรงบันดาลใจ-นวัตกรรมจาก 17 ประเทศพันธมิตร พลาดไม่ได้!! ประสบการณ์ MOON WAK และ SPIKE M PRIME ด้าน STEAM EDUCATION ครั้งแรกในไทย

เปิดฉากแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคมนี้ ที่อาคาร 6 – 12 อิมแพ็ […]

22 สิงหาคม 2562 – ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

22 สิงหาคม 2562 – ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562” Cr: เพจ ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562  3,627 total views

การประชุมเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการเครือข่าย สป.อว. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

📝โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและมอบนโนบายแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2562ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม 👉กิจกรรมในช่วงเช้า : เสวนา “สานพลังชาว สป.อว.เ […]

อว. จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

 (19 ตุลาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 โดย […]