ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 1,359 total views

ปลัด อว. เปิดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.) จัดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิ […]

รมว.อว. เชิญปลัด 5 กระทรวง หารือเรื่อง “การบูรณาการบัณฑิตอาสา”

25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าหารือเรื่อง การบูรณาการบัณฑิตอาสา กับปลัด 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม […]

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ตรวจราชการ ปส. ประจำปีงบประมาณ 2563

(เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้บริหาร ปส. […]