ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้เกษตรกรฐานราก” นำร่องสกลนครโมเดล เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “ปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเกษตรกร” และอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) เปิดการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 พร้อมรับยุค DIGITAL TRANSFORMATION

(11 ธันวาคม 2562) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (Educational Disruption in medical schools) การศึกษายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว […]

4 เยาวชนไทย ได้ทุนไปศึกษาดูงาน นาซ่า

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (DTAS – Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเยาวชน 4 คน ที่ได้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไ […]

##ประกาศรับสมัครงาน##

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 2) นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ผู้สนใจสามาร […]