ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ปอว. (ปฐม) เป็นประธานเปิด “งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2” จ.ปัตตานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรม “Southernmost Technology and Innovation Festival” หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 […]

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนบริษัท MICROSOFT

5 กันยายน 2562 : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

อว. รวมพลัง..อาสาสู้โกง เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562”

 วันนี้ (6 กันยายน 2562) ณ อีเวนท์ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา/ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ชูแนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” มุ่งกระตุ้นคนไทยทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคการเมือง รวมพลังเป็นอาสาสู่โกง ร่วมป้องกัน […]

รมว.อว. องค์ปาฐกในการประชุมสมาคม ATPAC ประจำปี 2562

6 กันยายน 2562 : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับเชิญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) เป็นประธานและองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการของสมาคม ATPAC และการประชุมส […]