ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย สก ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองตามหน่วยงานอาคาร บ้านเรือน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร 📍📍 ตั้งแต่ […]

“นพ.ปฐม” รองปลัด อว. เปิดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง DUSSELDORF สหพันธรัฐเยอรมนี

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 โดยมี นพ.ปฐม สรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

รศ.ดร.พาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้าน วท. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชุมหารือ เรื่องแนวทางการสร้างหลักสูตรออนไลน์ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)/ ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/ ศ.ดร.สันติ แม้นสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรีย […]

“ปลัดฯ สรนิต” ชวนคนทุกวัย อัพเดทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และโลกอนาคตที่ล้ำสมัย ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 16 – 25 ส.ค. นี้

อว. ประกาศความพร้อมเต็มร้อยกับการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กับนโยบาย “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ กับ 1 ล้านเยาวชนไทย” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ อ […]