ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (Delta robot Machine)

1 สิงหาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (Delta robot Machine) ณ บริษัท ไทเกอร์ รัน จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องจั […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระ […]

กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยวิสากิจชุมชนฯ มีความสนใจพัฒนาเครื่องฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระ […]

เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง แก่วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่ร่วมลงทุนการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตร […]