ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่รายงานงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. ประจำปีงบประมาณ 2561

   ผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561มาเพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ ศปท.วท. http://www.anti-corruption.ops.go.th (หน้าหลัก–>มุมหนังสือเผยแพร่) จะขอบคุณยิ่ง  2, […]

ผตร.วท.ตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิต….

ผตร.วท.ตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรภาคใต้ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าป […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4

คลิกอ่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4  479 total views

ก.วิทย์ฯ จัดงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์…

ก.วิทย์ฯ จัดงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี วท.” วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล […]