Uncategorized @th

 51 total views

24/09/2020

วันนี้ถือว่างาน LannaExpo 2020 ได้ผ่านมาครึ่งทางแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาในงานนี้ ยังมีเวลาถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 สามารถเยี่ยมชมและ สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในบูธจาก ศวภ.1 และหน่วยงานเครือข่ายจากทาง อว. ได้

และวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากบูธของ อว. ในงาน Lanna Expo 2020 ได้แก่ 1. “ซอสสับปะรดห้วยมุ่น (สูตรหวานและสูตรเผ็ด)” ผลิตจากเนื้อสับปะรดห้วยมุ่นผ่านกระบวนการผลิตด้วย ‘เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (Hurdle Technology) หรือเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน’ ทั้งการปรับความเป็นก […]
16/10/2020

Youth_Volunteer2564

 46 total views,  1 views today