Uncategorized @th

 2,047 total views

วว. จับมือ TCELS จัดสัมมนาวิชาการ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร (สนส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกันพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาประเทศสนองนโยบายรัฐ ยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในประ […]

วิทยาการบริหารจัดการประเทศ

วิทยาการบริหารจัดการประเทศ  379 total views

กิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

17-19 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติอยู่เป็นกำลังใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร สส […]

งานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ”

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการ ในการรับมือ” โดยมี พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดช […]