3,665 total views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “เจรจาธุรกิจและสำรวจตลาด” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม” ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 4 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ 4 ผลิตภัณฑ์ ดัง […]

สอว. ชู “สมาร์ทฟาร์ม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน จ.ขอนแก่น ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอพพลิเคชั่น

สอว. ชู “สมาร์ทฟาร์ม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน จ.ขอนแก่น ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูปผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พลิกชีวิตเกษตรกร ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ทำงานอัตโนมัติทั้งการตัดน้ำอัตโนมัติ การวัดความเข้มแสง การวัด […]

(เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาในระดับพื […]

อว. สวทช. ปฏิวัติสตรีทฟู๊ด เปิดตัวนวัตกรรม “รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู๊ด” สะอาด ปลอดภัย ยกระดับพ่อค้า-แม่ค้าอาหารริมทาง

(14 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “เปิดตัวนวัตกรรมร […]