732 total views

สดร. เดินหน้าวิจัยคุณภาพอากาศ หาเหตุต้นตอฝุ่นพิษ PM 2.5 พร้อมจัดตั้งภาคีความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย สนองนโยบายรัฐ หวังแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ LiDAR ติดตั้งตรวจวัด ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ นำ “แบบจำลองพยากรณ์คุณภาพอากาศ” และ “ไลดาร์” เครื่องมือวิจัยและอุปกรณ์เก็บข้อมูลการสังเกตการณ์ชั้นบ […]

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ตรวจราชการ ปส. ประจำปีงบประมาณ 2563

(เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้บริหาร ปส. […]

รมว.อว. เชิญปลัด 5 กระทรวง หารือเรื่อง “การบูรณาการบัณฑิตอาสา”

25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าหารือเรื่อง การบูรณาการบัณฑิตอาสา กับปลัด 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม […]

ปลัด อว. เปิดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.) จัดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิ […]