444 total views,  1 views today

วศ.อว.หารือร่วมกับราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย-จีน

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับและหารือร่วมกับ ดร.ชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่ว […]

สำนักส่งเสริมฯ สป.อว. ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference “ การคิดเชิงกลยุทธ์”

(เมื่อ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในหัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธ์” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย  […]

รมว.อว. แถลงข่าวปฐมนิเทศ “อว.สร้างงาน” เดินหน้าขยายผลระยะที่2 อีกเกือบ 4 หมื่นอัตรา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) แถลงข่าวการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงาน “โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1” และเตรียมขยายผลเดินหน้าเปิดจ้างงานระยะที่ 2 กลางเดือน มิถุนายน อีก 3.2 หมื่นอัตราให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา […]

รมว.อว. ประชุมหารือบทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้นวัตกรรมฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าร่วมประชุมหารือการมอบนโยบายบอร์ด ต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โครงการ พ.ร.ก. เงินกู้ของ อว. การใช้นวัตกรรม เพื่อการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ณ ห้อ […]