1,398 total views

ประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลขันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1 ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถึงแนวทางในการ […]

13 พันธมิตร จับมือเดินหน้าพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานด้วยแพลตฟอร์ม IDA ช่วยเหลือ SME ไทยหลังโควิด-19

(19 มิถุนายน 2563) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือแบบพหุพาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ CISCO Webex ครั้งแรกในประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลต […]

ดร.สุวิทย์ เปิดโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เปิดโอกาสประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้ว […]

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”

NIA ร่วมกับ WWF กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ปั้นแนวทางคนรุ่นใหม่สู่การเป็นธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย […]