2,210 total views

สป.อว. ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2023 “BCG Creative Lanna” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2023 “BCG Creative Lanna” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มประสานเครือข่าย […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ MTEC สวทช. ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ทดสอบต้นแบบเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน ณ เขตสายไหม

22 มิถุนายน 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ร่วมท […]

สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งพัฒนาโดย 1. บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด2. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด3. บริษัท ที.ซี. […]