4,645 total views

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รอบแชมป์ชิงแชมป์ ภายในงาน Lanna Expo 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกจากสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคทั้ง 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รอบแชมป์ชิงแชมป์ ภายใ […]

จัดประชุม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) จัดประชุม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 256 […]

วันนี้ถือว่างาน LannaExpo 2020 ได้ผ่านมาครึ่งทางแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาในงานนี้ ยังมีเวลาถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 สามารถเยี่ยมชมและ สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในบูธจาก ศวภ.1 และหน่วยงานเครือข่ายจากทาง อว. ได้

และวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากบูธของ อว. ในงาน Lanna Expo 2020 ได้แก่ 1. “ซอสสับปะรดห้วยมุ่น (สูตรหวานและสูตรเผ็ด)” ผลิตจากเนื้อสับปะรดห้วยมุ่นผ่านกระบวนการผลิตด้วย ‘เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (Hurdle Technology) หรือเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน’ ทั้งการปรับความเป็นก […]

อว. พร้อม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ส่ง “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า” ลุยขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัด

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) มอบนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” ให้กับผู้บริหารเครือข่ายส […]