6,660 total views

รมว.อว. ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงาน ฯ ม้าเร็ว รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง นำงานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถจังหวัด พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงานฯ  […]

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

“เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.อว.เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ้างงาน 6 หมื่นคน เผยรัฐบาลห่วงปัญหาการว่างงานมากกว่าการชุมนุมทางการเมืองของเยาวชน ชี้ 1 ปีของการจ้างงานต้องทำให้เหมือนอยู่ใน “ตักสิลา” ของความรู้ คู่การปฏิบัติ พร้อมต้องเปลี่ยนทัศนคติให้มองประเทศไทยในเชิงบวกเห็นโอกาสและทางรอดของประเทศ เม […]

จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง ของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง ของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิท […]

รศ.ดร.จักษ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563

(19 ตุลาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2020) จำนวน 11 ผลงาน โดยมี รศ.ดร. […]