1,142 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน

23 ธันวาคม 2564 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พัฒน […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน

23 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย  ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาโดย น […]

กปว. ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกอมโพธีเรียม

17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกอมโพธีเรียม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเครา […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้องจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกระดับชุมชน

16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปน และอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้องจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกระดับชุมชน  พัฒนาโดย นายศักนริทร์ ผิวเหลือง วิทยาลัย […]