2,078 total views,  2 views today

สป.อว พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้การขยายผลโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ เครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้การขยายผลโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ […]

สป.อว พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยเป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำ […]

เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง แก่วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่ร่วมลงทุนการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตร […]

กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยวิสากิจชุมชนฯ มีความสนใจพัฒนาเครื่องฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระ […]