1,824 total views,  1 views today

กปว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]

เจ้าหน้าที่ อว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดวัสดุทางทะเล)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดว […]

สป.อว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]

กปว. จับมือ TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเทคโนโลยีเครื่องจักร เคร […]