2,290 total views

ผอ.กปว. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม R2M Bootcamp ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2566 (Research to Market: R2M 2023)”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม R2M Bootcamp ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2566 (Research to Market: R2M 2023)” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผ่านระ […]

กปว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]

เจ้าหน้าที่ อว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดวัสดุทางทะเล)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดว […]

สป.อว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]