324 total views

1 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนา : การพัฒนาเครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง ผู้พัฒนา : นายธวัชชัย อาทรกิจ บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปี 2565 ที่สร้างประกอบชิ้นส่วน […]

“ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ”

ขอเชิญทุกท่านร่วมการแสดง“ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ”ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย สวนเบญจกิติ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. สวนวชิรเบญจทัศ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. สวนหลวงพระราม 8 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ร่วมสนับสน […]

รายการวิถีวิทย์…พิชิตชุมชน EP 96 ศุกร์นี้พบกับ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (Center of Excellence on Hazardous Substance Management) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มาบอกเล่าความเป็นมาของศูนย์ กิจกรรม และผลงานวิจัย รับชมผ่าน >> https://bit.ly/3CKQo4G วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 15.00 – 16 […]

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) มอบรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองฯ นายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวก […]