2,030 total views

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มลำใยอบแห้งเนื้อสีทอง

ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทองวันที่ 4 เม.ย. 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) พร้อมด้วยห […]

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แล […]

1 เมษายน วันเลิกทาส วันแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโครงสร้างสังคมไทย🔰

1 เมษายน 2448 วันเลิกทาส วันสำคัญที่จารึกว่าประชาชนชาวสยามได้พ้นความเป็นทาส ได้เป็นไทแก่ตัว นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของโครงสร้างสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน           เมื่อเอ่ยถึงวันที่ 1 เมยายน หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงวัน Apri Fool Day หรือวันเมษาหน้าโง่ ซึ่งตามธรรมเนียมชาวตะวันตก วันนี้เป็นว […]

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) …..

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 สป.วท. ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่ หรือสแกน QR Code  1,369 total views