591 total views

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน “NSP INNOVATION FAIR 2019” แสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีจากผู้ประกอบการของภาคเหนือ พร้อมอัพเดทเทรนด์ธุรกิจ STARTUP และงานวิจัยทำได้จริง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต / นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของภาคเหนือ “NSP Innovation Fair 2019” จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science […]

อุทยานวิทย์ภาคเหนือผลักดันนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ ยกระดับธุรกิจไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือภายใต้การสนับสนุนของ สอว. โชว์  “โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชผักในอาคาร” พร้อมชั้นวางปลูกผักภายใต้แนวคิด Eatable Furniture  หรือเฟอร์นิเจอร์ที่กินได้             วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการ […]

“สุวิทย์” หารือ “ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

วันที่ (29 สิงหาคม 2562) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือเรื่อง”ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ […]

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่อง “พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562)

นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 17.3 อ […]