468 total views

31/03/2020

มว. จับมือประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลก วิจัยจีโนมิกส์ พัฒนาวิธีการตรวจ COVID -19 ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นภาวะโรคระบาดรุนแรง (Pandemic) ทั่วโลก  ดังนั้นนักวิจัยในกลุ่ม Bio Analysis จากประเทศชั้นนำจึงได้ร่วมมือศึกษาวิจัยในระดับจีโนมิกส์ (Genomics) เพื่อวางแผนพัฒนาวิธีการตรวจ SARS-CoV-2 RNA  หรือ การตรวจ Covid-19 โดยวิธีเปรี […]
02/04/2020

นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. พัฒนาระบบเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายเซลล์เดียวสำหรับใช้ควบคุมโรคกุ้งในภูมิภาคอาเซียน

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ University of Kent พัฒนาวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สาหร่ายเซลล์เดียว (microalgal-based platform) เพื่อการป้องกันโรคใน […]
02/04/2020

2 เมษายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ 4 ของป […]
03/04/2020

วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ รายการ GAUGE BLOCK

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Gauge block ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มเวียนวัตถุตัวอย่าง (artifact […]