วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ รายการ GAUGE BLOCK

2 เมษายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2020
“สุวิทย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ผนึก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก 20,000 ชุดแรกแก่รัฐบาล
03/04/2020

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Gauge block ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มเวียนวัตถุตัวอย่าง (artifact) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับวัตถุตัวอย่าง ณ กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันเวลาที่ได้รับการนัดหมาย กิจกรรมดังกล่าวมีห้องปฏิบัติการต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 8 ห้องปฏิบัติการ โดยมีห้องปฏิบัติการความยาวและมิติ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (reference laboratory)

          การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญในสาขาการสอบเทียบ Gauge Block ถือว่าเป็นการถ่ายทอดค่าความถูกต้องในระดับทุติยภูมิ ซึ่งในปัจจุบันห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบในขอบข่ายนี้มีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังความน่าเชื่อถือของผลทดสอบและสอบเทียบ

การเข้าร่วมกิจกรรม PT ถือเป็นการประกันคุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนระบบ NQI ของประเทศ เป็นการสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดการกีดกันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 387 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *