1,322 total views

17/02/2020

(เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

นำโดย นายสรรณพ นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำทีมโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงาน และ ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมด้วย อำเภอแกลง นำโ […]
17/02/2020

อว. สวทช. ปฏิวัติสตรีทฟู๊ด เปิดตัวนวัตกรรม “รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู๊ด” สะอาด ปลอดภัย ยกระดับพ่อค้า-แม่ค้าอาหารริมทาง

(14 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “เปิดตัวนวัตกรรมร […]
17/02/2020

(เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาในระดับพื […]
18/02/2020

สอว. ชู “สมาร์ทฟาร์ม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน จ.ขอนแก่น ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอพพลิเคชั่น

สอว. ชู “สมาร์ทฟาร์ม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน จ.ขอนแก่น ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูปผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พลิกชีวิตเกษตรกร ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ทำงานอัตโนมัติทั้งการตัดน้ำอัตโนมัติ การวัดความเข้มแสง การวัด […]