2,256 total views

23/12/2019

ผช.รมว.อว. เปิดงาน “กีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562”

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผช.รมว.อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัด อว. ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานด้านอื่นๆ ร่วมกันต่อไป ณ […]
23/12/2019

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) นำโดย ดร.สรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.4 ร่วมกับ ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพั […]
24/12/2019

(19 ธันวาคม 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนเกษตรกรเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสื่อสารชายแดนภาคใต้ สำหรับเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” ณ หอประชุมวชิระอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล […]
07/01/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแล้ว กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแล้ว กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ขอเชิญเด็กๆ น้องๆ หนูๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Little Scientist Goes Green […]