1,817 total views

19/08/2019

อว. จัดพิธีถวายราชสักการะ “ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม”

(18 สิงหาคม 2562) เวลา 09.15 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ […]
21/08/2019

รองนายกฯ มอบนโยบายกระทรวง อว. พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

วันที่ (19 สิงหาคม 2562) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด จัดการประชุมสภานโยบายนัดแรก โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดร.สุวิทย์ เมษิ […]
21/08/2019

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เตรียมเปิดให้บริการ“คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์”

นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ว่า วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะเปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพท […]
22/08/2019

สุวิทย์ นำทีมหารือ ส.อ.ท. เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนให้เกิด INDUSTRY TRANSFORMATION ด้วย STI

วันที่ (21 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงมาร่วมประชุมกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือกรอบยุทธศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับขี […]