728 total views

31/07/2019

เด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศใน 2 สาขาจากการประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พิธีประกาศผลรางวัล“ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)] โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่าเยาวช […]
01/08/2019

1 สิงหาคม วันสตรีไทย

วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาช […]
02/08/2019

รัฐมนตรีสุวิทย์ เผยยกเครื่องระบบวิจัยใหม่ เน้นจัดสรรงบโปร่งใส ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่1 สิงหาคม 2562  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน  “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นเพื่อให้การออกแบบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของ […]
02/08/2019

กิจกรรมเติมความรู้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (PITCHING)

กิจกรรมเติมความรู้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Pitching) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับเป็น IgnitePlus Product ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปี 2562 โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรว […]